designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
  Plot editie oktober 2016 online

  Plot editie oktober 2016 online

  Soms ontkomt ook de Plot niet aan een cliché-verhaal. Maar als Bart Juttmann over clichés schrijft, dan weet je bij voorbaat al dat het een ander soort verhaal wordt. 'Schrijvers moeten niet bang zijn voor clichés. Wat ze moeten zien te vermijden is oppervlakkigheid,' zo betoogt hij in een bijzonder lezenswaardig verhaal. Zelf hield ik een interview met Dick Maas en Esmé Lammers, twee filmmakers die al meer dan vijfentwintig jaar een stel vormen. Hoe helpen zij elkaar vooruit bij het maken van hun films? En hoe reageert Maas op het onverwachte floppen van Prooi in de bioscoop?
  Lees meer
  Ruud Visser winnaar Burny Bos Talent Award

  Ruud Visser winnaar Burny Bos Talent Award

  Op het Cinekid Film Festival is de Burny Bos Talent Award uitgereikt aan winnaar en beginnend scenarist, Ruud Visser. De Award, bestaande uit een geldbedrag van €5.000 en een scenario ontwikkelingstraject, werd uitgereikt door scenariste Tamara Bos. Het winnende scenario-concept, met als titel Fiere Amal, vertelt het verhaal van de 11-jarige Amal, die haar plaats moet gaan vinden in een kleine gemeenschap van vriendelijke maar soms ook terughoudende en stugge dorpelingen. Het is de 3e keer dat de Burny Bos Talent Award wordt uitgereikt.

  De jury over Fiere Amal: Dit scenario idee kan gaan leiden tot een mooie film, die de hearts and minds van zowel kinderen als hun ouders zal raken. Met humor, subtiliteit en gelaagdheid laat deze film de kracht en vooral veerkracht van kinderen zien. Ruud Visser heeft met dit scenario- idee zijn eerste belangrijke stap in zijn nieuwe carrière gezet.

  De Burny Bos Talent Award werd in 2014 door producent Burny Bos in het leven geroepen om meer aandacht te vragen voor de rol van scenaristen in Nederland.  Zowel beginnende als gevorderde scenaristen kunnen deelnemen aan deze scenario wedstrijd, die dit jaar voor de 3e maal plaats vond. De doelgroep zijn kinderen van 6-12 jaar en hun ouders.

  Thema sport
  Aan de Burny Bos Talent Award zit jaarlijks een ander thema verbonden. Het thema van dit jaar was ‘sport’. In Fiere Amal raakt hoofdrolspeelster Amal gegrepen door de Friese sport Fiereljeppen, iets waarmee ze als ‘vreemdeling’ respect en acceptatie af kan dwingen bij het vinden van haar plekje in een kleine, dorpse gemeenschap.

  Genomineerden
  Uit de ruim 40 inzendingen koos de jury o.l.v. Burny Bos onlangs 3 genomineerden, die hun concept in een pitch hebben toegelicht. De jury was unaniem over het winnende concept ‘Fiere Amal’. Andere genomineerden zijn Annemarieke Bechger met ‘Fanny’ en Mary Heylemans met ‘Waterkoorts’. Beiden ontvangen een (troost)prijs van €500,-

  De jury bestond dit jaar uit Burny Bos (schrijver, producent), Tamara Bos (scenarist en creative producer), Jolande Junte (managing director BosBros), Alieke van Saarloos & Sia Hermanides (scenario en regie van de jeugddramaserie Voetbalmeisjes) en Sannette Naeyé (directeur Cinekid).

  De Burny Bos Talent Award wordt sinds 2014 jaarlijks uitgereikt op Cinekid. De regels voor deelname zijn te vinden op   www.bosbros.com/talentaward.
  Workshopserie Scriptopstellingen: Zie je verhaal levend voor je

  Workshopserie Scriptopstellingen: Zie je verhaal levend voor je

  In navolging van workshops in Duitsland en Groot-Brittannië biedt HKU Lectoraat Performatieve Maakprocessen i.s.m. Buro Boutellier als eerste in Nederland workshops Scriptopstellingen aan. Deze workshops, gebaseerd op familieopstellingen, zijn uitermate geschikt voor professionele schrijvers, toneelschrijvers en scenaristen in verschillende stadia van hun schrijfproces.

  Hoe verdiep ik de motivatie van de hoofdpersoon?
  Is er sprake van genoeg conflict / geheim in het verhaal?
  Zijn de personages op hun plaats in het verhaal? Wie ontbreekt?
  Wie is er niet nodig?


  Het eerste seizoen was inspirerend en verrassend voor zowel vraaginbrengers als representanten en workshopleiders. Komende workshop wordt gehouden op donderdagavond 17 november, je kunt je nu inschrijven voor deze avond of een van de andere avonden dit seizoen.

  Workshopdata: donderdag 17 november/ dinsdag 13 december 2016/ woensdag 15 februari 2017/ woensdag19 april 2017. Meerdere workshops volgen is mogelijk.

  Tijd: 18.30 - 22.00 uur, locatie: Utrecht,
  Kosten per workshop: €75,- (excl. BTW) als deelnemer/representant, €150,- (excl. BTW) als vraaginbrenger.
  Meer informatie of aanmelden? Stuur een mail via: marieke.nooren@hku.nl;
  Vergeet bij het aanmelden niet de datum te vermelden van de workshop(s) die je wilt volgen, en je factuurgegevens mee te sturen.

  N.B: graag wijzen we je ook op het pressure cooker programma over mixed reality experiences dat het Lectoraat samen met WildVreemd tijdens VR Days Europe op zondag 6 november organiseert. Er zijn nog enkele plekken voor deelnemers over.
  Rechter: wegvallen vergoedingen filmmakers in strijd met EU recht

  Rechter: wegvallen vergoedingen filmmakers in strijd met EU recht

  Het Amsterdamse Gerechtshof heeft vandaag in een tussenarrest geoordeeld dat filmmakers zoals scenarioschrijvers en regisseurs de dupe zijn geworden van het wegvallen van de zogenaamde ‘kabelvergoedingen’ in 2012 en dat dit in strijd is met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en internationale verdragsregels. Deze internationale regelgeving moet een billijke vergoeding voor het gebruik van de werken van die makers garanderen.

  In oktober 2012 zijn kabelexploitanten zoals ZIGGO en Delta gestopt met het betalen van de vergoedingen aan LIRA, de rechtenorganisatie van de schrijvers. Hiermee verloren deze auteurs een belangrijk deel van hun inkomen, en dat kan volgens het Gerechtshof niet de bedoeling zijn, nu de feitelijke situatie niet gewijzigd is en het gebruik dat van de werken wordt gemaakt hetzelfde is gebleven.

  Het Gerechtshof geeft in het tussenoordeel geen uitsluitsel via welke weg deze makers precies voor dit verlies gecompenseerd moeten worden: volgens het Hof biedt het aansluitingscontract van LIRA onvoldoende basis voor een (rechtstreekse) claim op de kabelexploitanten en richt de aanspraak zich wellicht tot de producenten van de filmwerken. Daarbij verwijst Het Hof naar RODAP, die als vertegenwoordiger van de producenten partij is in het geding. Het Hof nodigt partijen uit voor een nieuwe zitting om dit aspect nader te bespreken.

  Inmiddels ontvangen filmmakers sinds 2015 weer een vergoeding van de kabelexploitanten, op basis van nieuw ingevoerde wetgeving die de belangen van filmmakers in dit verband beschermt. Voor de tussenliggende periode staat echter nog een rekening open van vele miljoenen in verband met de vergoedingen voor schrijvers. Of deze rekening alsnog wordt opgepakt door de kabelexploitanten of de producenten, zal in het vervolg van de procedure duidelijk moeten worden.

  Het Hof sluit vooralsnog niet uit dat LIRA op grond van de Auteurswet bevoegd is om de kabelexploitanten toch aan te spreken, onder meer voor de doorgifte van buitenlandse zenders. Hierover zal het Hof later in de procedure beslissen.

  LIRA vertegenwoordigt naast scenarioschrijvers ook andere auteurs, zoals romanschrijvers en vertalers. Het Hof zal over de aanspraken van deze auteurs ook nog een beslissing moeten nemen.

  LIRA incasseert en verdeelt auteursrechtvergoedingen voor o.a. kabeldoorgifte, thuiskopie, leenrecht en reprorecht. Voor meer informatie zie www.lira.nl/kabel.
  Het arrest is hier te lezen.