designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
  Wedstrijd voor scenarioschrijvers

  Wedstrijd voor scenarioschrijvers

  Het Algemeen-Nederlands Verbond stelt uit het Visser-Neerlandiafonds een prijs beschikbaar voor een scenario voor een nog te produceren Nederlandstalige speelfilm. De prijs voor de winnaar bedraagt  € 5.000,00De prijsuitreiking vindt naar verwacht plaats op het Nederlands Filmfestival in 2018.

  De wedstrijd staat open voor scenario’s van schrijvers waarvan tenminste één scenario is verfilmd en voor speelfilmscenario’s van studenten/alumni waarmee zij in 2017 of 2018 afstuderen/zijn afgestudeerd aan een erkende vakopleiding.

  Voorwaarden voor het deelnemen

  • De inzending moet bestaan uit een uitgewerkt scenario voor speelfilm van minimaal 75 tot maximaal 120 pagina’s, voorzien van een logline van drie regels en een synopsis van maximaal een A4.

  • Het in de Nederlandse taal geschreven oorspronkelijk werk mag geen vertaling of bewerking zijn van een roman, novelle, toneelspel, etc.

  • Voor de inzending mag hooguit ontwikkelingssteun zijn ontvangen van het Nederlands Filmfonds en scenariosteun van het Vlaams Audiovisueel Fonds.

  • Maximaal één inzending per deelnemer. Een inzending van meerdere deelnemers is mogelijk.

  • Teksten waarop de naam van de auteur is vermeld, worden van de wedstrijd uitgesloten, omdat de jury de inzendingen anoniem krijgt voorgelegd.


  Inzenden

  • Per e-mail met als bijlage één bestand bevattende de logline, de synopsis en de tekst van het scenario, aan te leveren in pdf, geformatteerd volgens de industriestandaard, bij voorkeur Final Draft met vermelding van de titel.

  • In de aanbiedingsmail opgave van de titel, naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer van de auteur(s) met vermelding van tenminste één titel van een verfilmd scenario of het jaar van afstuderen met de naam van de opleiding.

  • Vermeld als onderwerp van de e-mail: “ANV inzending scenario titel”.

  • Zenden naar: Algemeen-Nederlands Verbond: info@anv.nl.


  Duur

  De inschrijving start op 3 mei 2017  en sluit op 15 mei 2018. Een onafhankelijke jury zal de inzendingen anoniem ter beoordeling voorgelegd krijgen. Alle deelnemers ontvangen na afloop van de wedstrijd een kort inhoudelijk commentaar van de jury op hun inzending.

  Slotbepalingen

  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het ANV-bestuur.

  • Door het loutere feit van inzending gaat de auteur akkoord met de gestelde voorwaarden.

  • Indien de kwaliteit van de ingediende scenario’s onvoldoende is om voor de prijs in aanmerking te komen, behoudt het ANV zich het recht voor de prijs niet uit te reiken.

  Vier toekenningen Vrijplaats beginnende scenaristen

  Vier toekenningen Vrijplaats beginnende scenaristen

  Het Nederlands Filmfonds heeft vier ontwikkelings-bijdragen van € 8.000 toegekend in het kader van de regeling Vrijplaats voor beginnende scenaristen. Met de regeling stimuleert het Fonds de ontwikkeling van nieuw schrijftalent en hun filmplannen. Naast een bijdrage voor ontwikkeling worden de schrijvers aan een coach gekoppeld, die hen gedurende het proces zullen begeleiden.

  • Matthijs Bockting met Hout

  • Omar  Breeveld met Iron Ian

  • Medi Broekman met Fan van Badr

  • Charlotte Scott-Wilson met Crescendo


  Het Filmfonds startte in 2013 de regeling Vrijplaats beginnende scenaristen in het kader van talentontwikkeling. Via de regeling worden aanvragen voor het schrijven van een treatment of scenario voor fictieprojecten van variërende lengte ondersteund. De inhoudelijke kwaliteit en originaliteit van de filmproductie, de gestelde persoonlijke leerdoelen en de motivatie van het werkplan zijn maatgevend. Van de totaalbijdrage is  € 8.000 bestemd voor het schrijven en € 2.500 voor begeleiding door een coach. Aanvragen kunnen één keer per jaar door een beginnend scenarist zonder producent worden ingediend op de vastgestelde indiendatum.
  Algemene Ledenvergadering Auteursbond

  Algemene Ledenvergadering Auteursbond

  Op 17 juni houdt de Auteursbond haar Algemene Ledenvergadering in De Balie in Amsterdam.

  Meer informatie volgt binnenkort.
  Dansende tongen

  Dansende tongen

  Vorig jaar verscheen Dansende tongen: hét nieuwe schrijfhandboek bomvol oefeningen om op verschillende manieren tot schrijven te komen. Marjolijn van den Berg, Annet Bremen en Ninke Overbeek – de schrijvers van het boek - bieden nu schrijfdocenten een masterclass bij het boek.

  Werk je als docent creatief schrijven? En heb je behoefte aan nieuwe oefeningen en werkvormen? Dan is Dansende Tongen iets voor jou.

  Wat leer je?

  Tijdens deze masterclass gaan we met een kleine groep van 8 deelnemers de diepte in. We leiden je door de vijf hoofdstukken van het boek, waarbij steeds vertrokken wordt vanuit de taal als materiaal. Door zelf met de schrijfoefeningen aan de slag te gaan, zie je direct wat ze opleveren. Tussendoor is er tijd om te reflecteren en ervaringen uit te wisselen.

  Praktische informatie

  • Datum: maandag 29 mei

  • Locatie Herengracht 104 in Amsterdam

  • Tijd: 10.30 tot 17.30

  • Tarief: €125, inclusief lunch én natuurlijk het boek.


  Je kunt je aanmelden via dit aanmeldformulier.