designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
  VPRO hekelt onder ede horen acteurs door Robert Moszkowicz

  VPRO hekelt onder ede horen acteurs door Robert Moszkowicz

  De VPRO hekelt de beslissing van de rechtbank in Groningen om Robert Moszkowicz toe te staan elf acteurs en makers van de dramaserie De Maatschap op te roepen voor een getuigenverhoor. Hiermee wordt een kritische grens overschreden van artistieke en journalistieke vrijheid.

  Robert Moszkowicz wil de acteurs en makers van De Maatschap ondervragen om na te gaan of er in de dramaserie sprake is van schending van auteursrecht van de autobiografie van Robert Moszkowicz en of de serie hem schade kan berokkenen.
  Volgens de VPRO is van schending van auteursrecht geen sprake omdat De Maatschap gebaseerd is op feiten waaraan fictieve elementen zijn toegevoegd. De rechtbank zou volgens de omroep ten principale verzoeken enige bemoeienis of preventieve controle vóór openbaarmaking moeten afwijzen om geen onnodige censuur uit te oefenen op artistieke producties.
  De getuigenverhoren volgen op een eerdere beslaglegging op het scenario van De Maatschap door Robert Moszkowicz en een onderzoek naar mogelijke schending van het auteursrecht door een onafhankelijke derde. Afgelopen vrijdag oordeelde de rechtbank nog dat er op geen enkele wijze aannemelijk kon worden gemaakt dat er een schending van zijn auteursrechten dreigde en veroordeelde Moszkowicz tot het betalen van de proceskosten.
  De VPRO maakt zich zorgen over het effect dat het inzetten van deze instrumenten heeft op de vrijheid van meningsuiting en de creatieve vrijheid van makers. Door makers en acteurs onder ede gedwongen verklaringen af te laten leggen over de inhoud van een productie, wordt volgens de VPRO een kritische grens overschreden. De artistieke en journalistieke vrijheid waarop makers in Nederland moeten kunnen vertrouwen komt hiermee onder druk te staan.

  Over De Maatschap
  De Maatschap is een vierdelige dramaserie over de Nederlandse advocatenfamilie Meyer, geïnspireerd door het levensverhaal van de familie Moszkowicz. De hoofdrollen worden gespeeld door onder anderen Pierre Bokma en Daan Schuurmans.
  Robert Moszkowicz verliest tegen schrijvers kort geding: geen sneak preview in scenario VPRO serie DE MAATSCHAP

  Robert Moszkowicz verliest tegen schrijvers kort geding: geen sneak preview in scenario VPRO serie DE MAATSCHAP

  Terwijl de filmopnamen nog bezig waren heeft Robert Moszkowicz bij de schrijvers van de serie De Maatschap (The Partnership) beslag laten leggen op alle scenarioversies. Er zou inbreuk gemaakt zijn of dreigen op het auteursrecht van zijn autobiografie De Straatvechter. De schrijvers bestrijden ten stelligste dat zij inbreuk op auteursrecht hebben gemaakt. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet, nu een autobiografie feiten bevat die (dus) niet auteursrechtelijk beschermd zijn.

  In het tussenvonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 27 mei 2016 heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat bij twee van de drie door Robert Moszkowicz opgevoerde voorbeelden in ieder geval geen sprake was van een vermoeden van auteursrechtinbreuk door de schrijvers. Ten aanzien van het derde opgevoerde voorbeeld moest door een onafhankelijke deskundige, en dus niet door Robert Moszkowicz of zijn advocaat Yehudi Moszkowicz zoals ten onrechte werd geschreven, onderzocht worden of het überhaupt in het scenario voorkomt. Uit het onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is. De voorzieningenrechter heeft in zijn eindvonnis van vandaag alle vorderingen van Robert Moszkowicz daarom ook volledig afgewezen; er hoeft aan Robert Moszkowicz of zijn zoon geen inzage te worden gegeven in het scenario. Daarnaast is Robert Moszkowicz als verliezende partij veroordeeld om de kosten van de procedure (EUR 10.288,00) aan de schrijvers terug te betalen en is hij veroordeeld om de kosten van de deskundige (EUR 2.115,25) te betalen.

  Robert Moszkowicz en zijn zoon proberen via verschillende andere procedures om vòòr uitzending invloed op de serie uit te kunnen oefenen. Zo heeft Yehudi Moszkowicz een Wob-verzoek ingesteld bij het Mediafonds dat naar aanleiding hiervan slechts een zeer beperkt deel van de stukken openbaar maakte. Met deze beslissing was hij het niet eens en is hiertegen in bezwaar gegaan. De schrijvers hebben er alle vertrouwen in dat ook deze poging niet zal slagen.

  Omdat Robert Moszkowicz niet kan bewijzen dat de schrijvers inbreuk maken op enig recht is hij ook een verzoekschriftprocedure gestart tegen de schrijvers, waarin hij een voorlopig getuigenverhoor voor het verhoren van dertien getuigen vorderde. Hiermee hoopt hij bewijs te verkrijgen dat het scenario inbreuk maakt op zijn auteursrechten en op zijn goede naam.

  Een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor wordt in Nederland vrijwel altijd toegewezen. Alleen in uitzonderingsgevallen kan een dergelijk verzoek door de rechter worden afgewezen. De rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan en heeft bepaald dat zo’n uitzondering zich voordeed bij één van de door Robert Moszkowicz opgeroepen getuigen. De andere twaalf getuigen mag Robert Moskowicz laten verhoren.

  Dat een voorlopig getuigenverhoor zal plaatsvinden betekent allerminst dat eventuele toekomstige vorderingen van Robert Moszkowicz zullen worden toegewezen. Integendeel, uitgangspunt in Nederland (mede gebaseerd op Europese regelgeving en jurisprudentie) is het recht op een vrije meningsuiting, en het verbod op een preventieve toets, dus voordat publicatie heeft plaatsgevonden. De schrijvers hebben in het licht hiervan het recht om in alle vrijheid te kunnen schrijven, zonder dat zij er rekening mee hoeven te houden dat hun tekst van te voren zal worden beoordeeld. In Nederlandse jurisprudentie wordt de lijn aangehouden dat slechts nà publicatie kan worden getoetst of sprake is van onrechtmatig gedrag, wat eventueel kan leiden tot rectificatie, schadevergoeding of, in het meest ernstige geval, verbod tot verdere publicatie. In het onderhavige geval is er geen aanleiding om van deze hoofdregel af te wijken.

  De schrijvers zijn er van overtuigd dat de uiteindelijke serie die door de VPRO zal worden uitgezonden een intrigerend en overtuigend portret is van een bijzondere familie in turbulente en sterk veranderende tijden, die geen inbreuk zal maken op welk recht van Robert Moszkowicz dan ook.

  Foto: Michiel van Jaarsveld
  Filmacademie Festival 2016 in EYE

  Filmacademie Festival 2016 in EYE

  Het Keep an Eye Filmacademie Festival 2016 vindt dit jaar plaats van vrijdag 24 juni tot en met zaterdag 2 juli in EYE en in het nabijgelegen Grootlab, de nieuwe locatie van de AHK  waar je ook in het weekend de eindexamenfilms van de Filmacademie kunt bekijken op zaterdag 2 juli. Dan worden alle films vertoond speciaal voor iedereen die wil kennismaken met de academie.

  Win € 5000 en krijg betaald voor het uitwerken van je script – deadline 1 september 2016

  Win € 5000 en krijg betaald voor het uitwerken van je script – deadline 1 september 2016

  De Burny Bos Talent Award- scenariowedstrijd gaat dit jaar voor de derde keer van start. De wedstrijd is voor beginnende en gevorderde scenaristen. Het thema is sport en de doelgroep zijn kinderen van 6-12 jaar en hun ouders. De winnaar wordt op 21 oktober tijdens het Cinekid Festival bekend gemaakt.

  Wat valt er te winnen?
  De Burny Bos Talent Award bestaat uit een geldprijs van €5.000,- De winnaar mag daarbij zijn/haar idee met BosBros uitwerken tot een volledig script met als doel dit te verfilmen.  De jury zal uit alle inzendingen de drie beste nomineren. Op 21 oktober wordt op Cinekid de winnaar bekend gemaakt. De troostprijs voor de 2e en 3e plaats is een geldbedrag van €500,-

  De jury bestaat uit Burny Bos (schrijver, producent) Tamara Bos (scenarist en creative producer), Jolande Junte (managing director BosBros), Alieke van Saarloos & Sia Hermanides (scenario en regie van de jeugddramaserie Voetbalmeisjes) en Sannette Naeyé (directeur Cinekid).

  Hoe werkt het?
  Deelnemers leveren een filmconcept in met hun idee voor een film geschikt voor kinderen in de leeftijd 6-12 en hun ouders. Met als thema sport. Het concept bestaat uit een synopsis (1-2 pagina's), een kort treatment (max. 5 pagina's), een korte beschrijving van de personages en hun ontwikkelingen en één uitgewerkte scene. Visuele toevoegingen zoals character design, mood board of storyboard zijn niet noodzakelijk, maar zeer welkom.

  De inzending sluit op 1 september 2016!