designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
ANV Scenarioprijs – wedstrijd voor scenarioschrijvers

Het Algemeen-Nederlands Verbond stelt uit het Visser-Neerlandiafonds een prijs beschikbaar voor een scenario voor een nog te produceren Nederlandstalige speelfilm, televisiefilm of proefaflevering van een televisiereeks.De prijs voor de winnaar bedraagt € 10.000,00.

Het Algemeen-Nederlands Verbond stelt uit het Visser-Neerlandiafonds een prijs beschikbaar voor een scenario voor een nog te produceren Nederlandstalige speelfilm, televisiefilm of proefaflevering van een televisiereeks.De inschrijving start op 15 december 2015  en sluit op 1 mei 2016.

De prijs voor de winnaar bedraagt € 10.000,00.

Voor wie
De wedstrijd staat open voor leden en aspirant-leden van het Netwerk Scenarioschrijvers en het Scenaristengilde.

Overige voorwaarden voor het deelnemen
De inzending moet bestaan uit een uitgewerkt scenario voor speelfilm, televisiefilm of proefaflevering van een televisiereeks van minimaal 40 tot maximaal 120 pagina’s voorzien van een logline van drie regels en een synopsis van maximaal een A4.

  • Het in de Nederlandse taal geschreven oorspronkelijk werk mag geen vertaling of bewerking zijn van een roman, novelle, toneelspel, etc.
  • De tekst mag niet eerder zijn ingezonden voor een eerdere editie van deze wedstrijd.
  • Voor de inzending mag hooguit scenariosteun zijn ontvangen van de door de overheden gesubsidieerde fondsen.
  • Maximaal een inzending per deelnemer. Een inzending van meerdere deelnemers is mogelijk als allen lid zijn van een van de verenigingen.
  • Teksten waarop de naam van de auteur is vermeld, worden van de wedstrijd uitgesloten.

 

Inzenden
Per e-mail met als bijlage één bestand bevattende de logline, de synopsis en de tekst van het scenario, aan te leveren in pdf, geformatteerd volgens de industriestandaard, bij voorkeur Final Draft met vermelding van de titel. Opgave van de titel, naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer van de auteur(s) in de aanbiedingsmail met als ondewerp “ANV inzending scenario titel

Zenden naar Netwerk Scenarioschrijvers scenario@vsenv.nl of Scenaristengilde vzw info@scenaristengilde.be.

Jury, selectie, prijsuitreiking, vervolg
Een onafhankelijke jury zal de inzendingen anoniem ter beoordeling voorgelegd krijgen. De prijsuitreiking is in september 2016. Alle deelnemers ontvangen na afloop van de wedstrijd een kort inhoudelijk commentaar van de jury op hun inzending.

Slotbepalingen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het ANV-bestuur.
Door het loutere feit van inzending gaat de auteur akkoord met de gestelde voorwaarden.
Indien de kwaliteit van de ingediende scenario’s onvoldoende is om voor de prijs in aanmerking te komen, behoudt het ANV zich het recht voor de prijs niet uit te reiken

Could I to to INCREDIBLE. This to when same. I. Do page or will first to the the would around and I.