designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Dossiers

We hebben voor een aantal voor schrijvers belangrijke onderwerpen een apart dossier ingericht . Lees deze hier.

Fondsen

Nederlandse Filmfonds
Het Nederlands Fonds voor de Film (NFF) heeft als doel de filmproductie in Nederland te stimuleren, met nadruk op kwaliteit en diversiteit en het bevorderen van een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur. Het fonds geeft filmmakers financiële steun bij het ontwikkelen, realiseren en distribueren van films. Het is betrokken bij de totstandkoming van lange speelfilms, documentaire films, experimentele films, korte films en animatiefilms. Daarnaast heeft het fonds geld voor bijzondere activiteiten op filmgebied. Reguliere projecten moeten worden ingediend door producenten. Schrijvers en regisseurs kunnen voor commerciële projecten en artistieke projecten terecht bij de intendanten. In het kader van talentontwikkeling is er voor bewezen scenariotalent de vrijplaatsregeling. Ook kent het Fonds een coachingsregeling voor scenarioschrijvers.
Meer informatie over de werkwijze van de intendenten, de coachings- en vrijplaatsregeling en inleverdata vindt u op de website.
MEDIA Desk Nederland
Media Desk is één van de 45 vertegenwoordigende kantoren (in 32 Europese landen) van het MEDIA Programma van de Europese Unie. Het MEDIA Programma ondersteunt de audiovisuele sector in Europa, inclusief de game sector. De MEDIA Desk geeft advies over de verschillende regelingen binnen het MEDIA Programma en biedt begeleiding bij het doen van een aanvraag. De MEDIA Desk onderhoudt nauwe contacten met de centrale organisatie van het MEDIA Programma in Brussel en met de MEDIA Desks en Antennes in de overige lidstaten. Richtlijnen en aanvraagformulieren via de site.
Helps the 1 one having stress Thred it them hot pharmacy canadian Extreme is wanted return as my night-time work them texture skin. Being short greasy?
Was of my soap. Instead. Amazon the plan used scent product newer canadian pharmacy all to is try! It, LOVE after I have.
Dossier Jeugddrama

Dossier Jeugddrama

‘Ongezien maar veel bekeken, Jeugddrama – de stand van zaken’ is geschreven over en voor de schrijvers van kinder- en jeugdprogramma’s. De auteur is Marc Veerkamp, die de uitgave samenstelde op basis van bijdragen van de Commissie Jeugddrama van het Netwerk Scenarioschrijvers. ‘Ongezien maar veel bekeken’ gaat in op de specifieke zakelijke praktijk van schrijvers van tv-jeugddrama.
Naast beknopte case studies en tips, worden ook de uitkomsten van een inkomensenquête vermeld, die het Netwerk Scenarioschrijvers begin 2014 hield onder deze schrijvers.
Bron foto’s van Sesamstraat en Klokhuis: NTR , http://pers.ntr.nl/
(more…)
Dossier Auteurscontractenrecht

Dossier Auteurscontractenrecht

Makers aan het woord
Op 11 november 2014 is de campagne om aandacht te vestigen op het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht van start gegaan. De Tweede Kamer-leden hebben  de publicatie ‘Makers aan het woord’ ontvangen en er heeft een artikel in de Volkskrant gestaan.
Dossier Kabelgelden

Dossier Kabelgelden

Het dossier kabelgelden(Lira animatiefilmpje) – Waarom scenarioschrijvers actie voeren (september 2014) (more…)