designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Dossier Jeugddrama
'Ongezien maar veel bekeken, Jeugddrama - de stand van zaken' is geschreven over en voor de schrijvers van kinder- en jeugdprogramma’s. De auteur is Marc Veerkamp, die de uitgave samenstelde op basis van bijdragen van de Commissie Jeugddrama van het Netwerk Scenarioschrijvers. 'Ongezien maar veel bekeken' gaat in op de specifieke zakelijke praktijk van schrijvers van tv-jeugddrama.
Naast beknopte case studies en tips, worden ook de uitkomsten van een inkomensenquête vermeld, die het Netwerk Scenarioschrijvers begin 2014 hield onder deze schrijvers.

Bron foto's van Sesamstraat en Klokhuis: NTR , http://pers.ntr.nl/