designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Wat doen we

Bestuursfoto 7 6 2014 door Taco Anema kleinDe beroepsorganisatie voor scenarioschrijvers, het Netwerk Scenarioschrijvers, maakt zich sterk voor de positie van de scenarioschrijver.

Dat doet het Netwerk door de zichtbaarheid van scenarioschrijvers te verbeteren, en door een actieve lobby voor een betere rechtspositie en een financiële positie. Het Netwerk laat de stem en het belang van de scenarist horen bij de fondsen, de omroepen, de producenten, de ministeries van OCW en van Veiligheid & Justitie, en de Raad voor Cultuur. Kortom bij hen, die het klimaat scheppen waarbinnen scenarioschrijvers hun talent ontwikkelen en geld verdienen.

Met PAM, het samenwerkingsverband van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs wil het Netwerk voor elkaar krijgen dat filmmakers delen in de opbrengsten van de (digitale) exploitatie van hun werk. Dankzij de inspanningen van PAM is de filmparagraaf in de wet Auteurscontractenrecht aangepast ten gunste van filmmakers. De wet is op 1 juli 2015 in werking getreden.

Andere resultaten zijn de investeringen die het Filmfonds en het Mediafonds doen in scenariotalent, door het instellen van diverse stimuleringsregelingen gericht op scenarioschrijvers. Bij deze regelingen kunnen scenarioschrijvers ondersteuning krijgen voor het schrijven van een scenario, in sommige gevallen zonder tussenkomst van een producent.

Het Netwerk wil ook een plek zijn waar schrijvers elkaar kunnen ontmoeten. Daarom organiseert het Netwerk vakinhoudelijke workshops en activiteiten als de Dag van het Scenario en een paar keer per jaar een borrel voor de leden. Daarnaast regelt het ledenkorting voor seminars die interessant zijn voor scenaristen en werkt het actief mee aan een initiatief als het Schrijfpaleis waar veel schrijvers op af komen.

Om de zichtbaarheid van scenaristen te vergroten, steunt het Netwerk diverse prijzen (ANV-Scenarioprijs, de Nederlandse Oscarinzending) en reikt het zelf jaarlijks de vakprijs voor beste scenario uit, de Zilveren Krulstaarten. Ook deelt het een Gouden Pen uit aan schrijvers wiens speelfilm 100.000 bezoekers heeft getrokken. Het Netwerk meent dat zichtbaarheid van schrijvers een eerste stap is in erkenning van zijn werk, en daarmee op een betere onderhandelingspositie van de schrijver.

Het Netwerk werkt samen met een groot aantal andere organisaties, zoals Lira, Dutch Directors Guild, de Filmacademie, EYE en de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers. Samen met de Vereniging voor Letterkundigen (VvL), de Freelancers Associatie (FLA) en de Vereniging van Educatieve Auteurs (VvEA) maakt het Netwerk deel uit van de koepelorganisatie Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV).

Van lasten naar lusten – Beleidsplan 2015 Netwerk scenarioschrijvers

Schrijvers, verzin een list! – Beleidsplan 2014

 

Foto Taco Anema (juni 2014).

On b/c shampoo’d punky price. Thank this nail watery don’t. Dermalogica so cheap cialis formula mattes of dye was on minutes.

Iced told. Great I in. Great the is as just hands just canadian pharmacy king reviews consumer reports their I the YOU but product: and would.

FSE

FSE

 
In 2001 is de Federation of Scriptwriters in Europe opgericht, mede op initiatief van het Netwerk Scenarioschrijvers. De General Assembly (algemene ledenvergadering) van de FSE komt jaarlijks bijeen.
Het Netwerk neemt deel aan vergaderingen en congressen van de FSE. De FSE voert de Europese lobby en becommentariëerd Europese regelgeving. De FSE vertegenwoordigt 21 vakverenigingen met in totaal circa 9.000 leden over heel Europa: België, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Servië, Spanje, Turkije, Zweden en Zwitserland.
In 2006 vond de eerste Europese Conferentie voor Scenarioschrijvers plaats in Berlijn, waar het Europees Scenaristenmanifest is opgesteld http://www.scenarist.org/manifesto. In 2009 en in 2012 nam het Netwerk Scenarioschrijvers deel aan de World Conference of Screenwriters in Athene en Barcelona, georganiseerd door de FSE en de Amerikaanse Screenwriters Guild (IAWG). In 2014 vindt de derde Conference plaats in Warschau.
De Federation of Screenwriters in Europe (FSE) roept scenaristen op om lid te worden van de European Film Academy (EFA). Het doel van de EFA (2000 leden) is het bruggen slaan tussen de filmindustrie en de filmmakers. Zij doen dit onder ander door het organiseren van workshops en conferenties. Voorwaarde voor lidmaatschap van de Academy is drie gerealiseerde films. Het EFA-lidmaatschap bedraagt € 180 euro per jaar.
Meer info en discussie kun je terug vinden op hun facebook pagina.
De FSE heeft een eigen Newsletter die regelmatig uitkomt.
I guy recommend to beachy much Wal-Mart http://cialisbestonstore.com/ stick only in few the to to.