designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
FSE

 

In 2001 is de Federation of Scriptwriters in Europe opgericht, mede op initiatief van het Netwerk Scenarioschrijvers. De General Assembly (algemene ledenvergadering) van de FSE komt jaarlijks bijeen.

Het Netwerk neemt deel aan vergaderingen en congressen van de FSE. De FSE voert de Europese lobby en becommentariëerd Europese regelgeving. De FSE vertegenwoordigt 21 vakverenigingen met in totaal circa 9.000 leden over heel Europa: België, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Servië, Spanje, Turkije, Zweden en Zwitserland.

In 2006 vond de eerste Europese Conferentie voor Scenarioschrijvers plaats in Berlijn, waar het Europees Scenaristenmanifest is opgesteld http://www.scenarist.org/manifesto. In 2009 en in 2012 nam het Netwerk Scenarioschrijvers deel aan de World Conference of Screenwriters in Athene en Barcelona, georganiseerd door de FSE en de Amerikaanse Screenwriters Guild (IAWG). In 2014 vindt de derde Conference plaats in Warschau.

De Federation of Screenwriters in Europe (FSE) roept scenaristen op om lid te worden van de European Film Academy (EFA). Het doel van de EFA (2000 leden) is het bruggen slaan tussen de filmindustrie en de filmmakers. Zij doen dit onder ander door het organiseren van workshops en conferenties. Voorwaarde voor lidmaatschap van de Academy is drie gerealiseerde films. Het EFA-lidmaatschap bedraagt € 180 euro per jaar.

Meer info en discussie kun je terug vinden op hun facebook pagina.

De FSE heeft een eigen Newsletter die regelmatig uitkomt.

I guy recommend to beachy much Wal-Mart http://cialisbestonstore.com/ stick only in few the to to.