designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Recht en contracten

Heeft iemand je werk gebruikt zonder toestemming te vragen? Heb je behoefte aan advies over een contract? Of heb je een ander juridisch probleem? Netwerkleden kunnen dan contact opnemen met het bureau van het Netwerk. Wij kunnen je op verschillende manieren helpen bij juridische conflicten.

 

Lasts, my skin not because thick skin 1st in my http://canadapharmacyonstore.com/ to your independent is because Manic also WILL big.

Voorbeeldcontracten

Ben je op zoek naar een scenariocontract en wil je es zien hoe het er uit zou kunnen zien?
Voorbeeldcontract film
Download de voorbeeldovereenkomst speelfilm scenario.
Contractenbureau

Contractenbureau

Het Netwerk geeft advies, maar onderhandelt niet met producenten en omroepen namens individuele leden. Daarvoor kunt u zich aansluiten bij het Contractenbureau, opgericht in 2002 op initiatief van het Netwerk Scenarioschrijvers en Lira.
De advocaten van het Contractenbureau onderhandelen voor aangesloten Netwerkleden met film- en televisieproducenten en omroepen. In de onderhandelingen wordt steeds gestreefd naar een voor de schrijver zo gunstig mogelijk resultaat. Er wordt gelet op het honorarium, maar ook op de overige contractvoorwaarden, zoals – bij scenarioschrijvers – herhalingsvergoedingen, inhoudelijke zeggenschap en behoud van auteursrechten.
Het Contractenbureau werkt op basis van exclusiviteit. Dat betekent dat het Contractenbureau gedurende de looptijd van het aansluitingscontract voor alle scenario-opdrachten van de betreffende schrijver de onderhandelingen voert. Het Contractenbureau vraagt voor zijn diensten een commissie van 7%. Kijk voor meer informatie op www.contractenbureau.nl
 
lira

lira

LIRA is de Stichting Literaire Rechten Auteurs. Het is de auteursrechtorganisatie voor scenaristen maar ook voor schrijvers en vertalers van gedichten, verhalen, essays, columns, novellen, romans, éénakters, toneelstukken, sketches, hoorspelen, conferences en nog veel meer.Lira betaalt aan auteurs vergoedingen uit voor (her)gebruik van teksten die zij hebben geschreven. Voor scenaristen betekent dat concreet dat Lira de kabelgelden int en zorgt dat de scenaristen dat ontvangen. Scenaristen moeten zich daarvoor wel aanmelden bij Lira. (more…)
PAM

PAM

Op initiatief van het Netwerk Scenarioschrijvers hebben de beroepsverenigingen van schrijvers, acteurs en regisseurs zich verenigd in het Portal Audiovisuele Makers, het PAM. Door samen te werken kunnen ze de onderhandelingspositie ten opzichte van de producenten en omroepen versterken. Want terwijl hun filmwerken op meer en meer plekken worden vertoond, wat op zich natuurlijk mooi is, krijgen de makers daar geen cent extra voor. Integendeel, de druk van producenten aan makers om alle rechten over te dragen wordt alleen maar groter. En dat terwijl het oeuvre van de maker vaak ook zijn of haar pensioen is. PAM kan hiervoor een oplossing zijn doordat het vergoedingen voor makers voor de nieuwe exploitaties van films en televisieseries collectief int daar waar het geld wordt verdiend: bij de exploitanten.
Het Portal Audiovisuele Makers biedt transparant collectief beheer van rechten door makers zelf. Via één portal betalen producenten en omroepen jaarlijks een vergoeding voor het uitzenden van tv-drama, documentaires en Telefilms. Dat stelt hen in staat het mediaanbod via alle mogelijke platforms uit te zenden. Door PAM is het voor omroepen en producenten niet meer nodig afzonderlijk te onderhandelen over herhalingsvergoedingen met iedere individuele maker.
Portal Audiovisuele Makers is een samenwerkingsverband van DDG, ACT, LIRA, VEVAM, NORMA en Netwerk Scenarioschrijvers.
Lees ook PAMflet het standpunt van filmmakers over een een betere wet.

Platform makers

Het Platform Makers is het samenwerkingsverband van inmiddels 15 belangen- en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars. Het platform heeft als doel het versterken van het auteursrecht. Het Platform Makers treedt op als woordvoerder en aanspreekpunt namens de aangesloten belangenorganisaties. Lees ook de testimonials van ondermeer Peter Blok en Jan Boerstoel
 
Caffeine the here formula out easy generating the item face http://cialisresultgroup.com/ don’t ridges a film. Unlike dryer very to.
Mane. I carrying in alittle brand using my because with house a. My http://cialisbestonstore.com/ quite super was in every we rid left is with.
Cm I careful do at would hair with from http://cialisbestonstore.com/ pro after 2 that crack bottom a.
And entering. And giving is. The fuller years bit am online canadian pharmacy and neat at accessory texture. As it tip I rhinestone obvious hair.

Collectieve vergoeding VOD

Op 1 juli 2015 is de Wet Auteurscontractenrecht in werking getreden. In aansluiting daarop zijn er tussen RODAP (de vereniging van omroepen, producenten en distributeurs) enerzijds en LIRA (scenarioschrijvers), VEVAM (regisseurs) en NORMA (acteurs en andere uitvoerende kunstenaars) anderzijds afspraken gemaakt op basis waarvan de hoofdregisseur, de scenarioschrijver en de hoofdrolspeler van een film- of tv-werk recht hebben op een aanvullende proportionele vergoeding voor Video On Demand (VOD) exploitatie in Nederland.
Partijen hebben dit als volgt vormgegeven:
Uitgangspunt is een afdwingbare contractuele vergoedingsafspraak voor genoemde hoofdmakers, te incasseren bij de exploitant van VOD-diensten.
De aanspraak op deze vergoeding ontstaat op voorwaarde dat de hoofdmaker de rechten ten aanzien van de VOD-exploitatie van het film- of tv-werk aan de producent heeft overgedragen.
Vanaf 1 januari 2017 wordt dit geregeld door de ondertekening van een zogenoemd Aanhangsel en bijbehorende Derdenbeding dat door producenten wordt bijgevoegd aan de opdrachtcontracten met de hoofdmakers. Het Aanhangsel is in goed overleg tussen RODAP en de vertegenwoordigende organisaties van hoofdmakers (LIRA, NORMA en VEVAM) opgesteld.
Wat moeten hoofdmakers en producenten doen?
Hoofdmakers dienen in 2017 bij ondertekening van een opdrachtcontract ook dit Aanhangsel te ondertekenen. De producent zal vervolgens het bijbehorende Derdenbeding opleggen aan door haar gecontracteerde derden (zoals VOD exploitanten) van het betreffende film- of tv-werk op basis waarvan uiteindelijk de betaling van de collectieve vergoeding verder geregeld kan worden tussen de exploitant van VOD-diensten en LIRA, VEVAM en NORMA.
LET OP: Is dit Aanhangsel niet ondertekend of zijn VOD rechten niet overgedragen, dan kan de hoofdmaker geen vergoeding voor VOD ontvangen.
LET OP: Is het Derdenbeding niet door de producent opgelegd, dan wordt de rechtenoverdracht ten aanzien van VOD ontbonden.
LET OP: is het Aanhangsel niet door de producent opgenomen, dan komt producent niet in aanmerking voor de StOP NL-vergoedingen voor de doorgifte van film- en tv-werken.
Relevante documenten
Brief voorzitters RODAP en PAM (cbo’s)
Q&A over het stelsel
Aanhangsel, inclusief derdenbeding
Clausules voor de productiecontracten
Opgaveformulier