designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Contractenbureau

Het Netwerk geeft advies, maar onderhandelt niet met producenten en omroepen namens individuele leden. Daarvoor kunt u zich aansluiten bij het Contractenbureau, opgericht in 2002 op initiatief van het Netwerk Scenarioschrijvers en Lira.

De advocaten van het Contractenbureau onderhandelen voor aangesloten Netwerkleden met film- en televisieproducenten en omroepen. In de onderhandelingen wordt steeds gestreefd naar een voor de schrijver zo gunstig mogelijk resultaat. Er wordt gelet op het honorarium, maar ook op de overige contractvoorwaarden, zoals – bij scenarioschrijvers – herhalingsvergoedingen, inhoudelijke zeggenschap en behoud van auteursrechten.

Het Contractenbureau werkt op basis van exclusiviteit. Dat betekent dat het Contractenbureau gedurende de looptijd van het aansluitingscontract voor alle scenario-opdrachten van de betreffende schrijver de onderhandelingen voert. Het Contractenbureau vraagt voor zijn diensten een commissie van 7%. Kijk voor meer informatie op www.contractenbureau.nl