designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
lira

LIRA is de Stichting Literaire Rechten Auteurs. Het is de auteursrechtorganisatie voor scenaristen maar ook voor schrijvers en vertalers van gedichten, verhalen, essays, columns, novellen, romans, éénakters, toneelstukken, sketches, hoorspelen, conferences en nog veel meer.Lira betaalt aan auteurs vergoedingen uit voor (her)gebruik van teksten die zij hebben geschreven. Voor scenaristen betekent dat concreet dat Lira de kabelgelden int en zorgt dat de scenaristen dat ontvangen. Scenaristen moeten zich daarvoor wel aanmelden bij Lira.

Lira keert niet alleen geld uit, maar kan ook schrijvers helpen als deze bij contractonderhandelingen problemen ondervinden over de door Lira beheerde rechten, zoals de kabelrechten en de on-demandrechten. De juridische afdeling van Lira kan dan ondersteuning bieden

Samen met het Netwerk Scenarioschrijvers heeft Lira in het recente verleden de Scenario-raamovereenkomst met de Publieke Omroep bevochten, een soort modelovereenkomst voor scenarioschrijvers met daarin fatsoenlijke voorwaarden. Op het ogenblik maakt Lira zich sterk voor een centrale rol in het snel groeiende aantal digitale exploitaties, omdat de individuele auteur op dat terrein onmogelijk alles bij kan houden.

In samenwerking met het Netwerk Scenarioschrijvers heeft Lira ook het Contractenbureau opgericht.