designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Platform makers

Het Platform Makers is het samenwerkingsverband van inmiddels 15 belangen- en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars. Het platform heeft als doel het versterken van het auteursrecht. Het Platform Makers treedt op als woordvoerder en aanspreekpunt namens de aangesloten belangenorganisaties. Lees ook de testimonials van ondermeer Peter Blok en Jan Boerstoel.