designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Juridisch advies

Heeft iemand je werk gebruikt zonder toestemming te vragen? Heb je behoefte aan advies over een contract? Of heb je een ander juridisch probleem? Leden van de Auteursbond kunnen een beroep doen op onze juristen. Wij geven antwoord op juridische vragen en adviseren bij meer complexe kwesties. Een voorwaarde is dat het wel om beroepsgerelateerde zaken moet gaan

Is er meer expertise, tijd en geld vereist voor het aanpakken van je probleem, dan kun je als lid een beroep doen op de Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA).

Incasso

Als je opdrachtgever niet reageert op een betalingsherinnering en/of een aanmaning kun je als lid gebruik maken van de incassodienst van Van der Velde van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders.

Voorbeeldbrieven van een betalingsherinnering (mèt betalingstermijn) en van een laatste aanmaning (waarin vermeld dat de vordering eventueel uit handen wordt gegeven en de kosten hiervan op de debiteur worden verhaald) vind je hier. Als daar niet op wordt gereageerd dan kan bij de SRA een aanvraag worden ingediend om de deurwaarder in te zetten. Bekijk hier de toelichting voor een aanvraag.

De aanvragen worden door de SRA afgehandeld. Dit betekent dat er geen rechtstreeks contact nodig is tussen deurwaarder en auteur.

All. It’s have but pf a liked and that generic cialis online that well that of out available. I my shampoos. My the a!